Algemene Voorwaarden TrendJetter (versie 25-05-2018)

Artikel 1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website (www.trendjetter.nl)
en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen jou en Trendjetter.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van TrendJetter zijn vrijblijvend en TrendJetter behoudt zich uitdrukkelijk het
recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke)
voorschriften noodzakelijk is. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door TrendJetter.
TrendJetter is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te
verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt
TrendJetter dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 TrendJetter kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als je redelijkerwijs had kunnen
begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.4 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt
apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de
ordergrootte. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald.

Artikel 3. Gegevens

3.1 Je dient er zorg voor te dragen dat jouw gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, emailadres,
adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeer
je dat je wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.
3.2 TrendJetter garandeert dat al jouw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld
en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter
beschikking worden gesteld aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming.
3.3 TrendJetter zal jouw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen
voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met jou heeft gesloten na te kunnen komen en/of jouw
aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan jouw e-mailadres worden gebruikt om je
op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor jou aantrekkelijk kunnen zijn,
tenzij je daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

Artikel 4. Levering

4.1 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling via
Post NL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres.
4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op
schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke
voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
4.3 Het product moet uiterlijk 15 werkdagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet
gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere
leveringstermijn hebben afgesproken.
4.4 Levering in gedeelten is toegestaan.
4.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen
dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk
contact met je op en ontvang je het geld retour op je rekening.
4.6 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat je het aanbod
aanvaardt en je voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze
aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. Het verschuldigde
bedrag kan betaald worden via iDeal. TrendJetter accepteert iDeal betalingen van Nederlandse
banken. U kunt het verschuldigde bedrag ook overmaken aan TrendJetter op IBAN:
NL74INGB0006382355. Na ontvangst van het bedrag, worden de artikelen geleverd binnen de
aangegeven levertijden.
4.7 De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening
worden gebracht bedragen € 3,95 voor brievenbuspakketjes en € 6,95 voor pakketpost. De
verzendkosten worden automatisch berekend in het winkelwagentje op trendjetter.nl

Artikel 5. Risico tijdens transport

Gedurende het transport van de producten zal TrendJetter het risico dragen in geval van schade,
diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op
jou overgaan.

Artikel 6. Retournering

6.1 TrendJetter doet er alles aan om een perfect product te leveren. Wij raden aan de geleverde
artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan je
verwachtingen voldoen, dan dien je ons hier uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst per e-mail van op
de hoogte te stellen. TrendJetter zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg
met koper en op de best mogelijke manier op te lossen. Indien er binnen 7 dagen door TrendJetter
geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat TrendJetter er van uit volledig aan haar
verplichtingen te hebben voldaan.
6.2 Koper heeft het recht de door TrendJetter geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te
retourneren middels het herroepingsformulier of per e-mail . Tijdens de zichttermijn van 14 dagen
dient koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. De koper zal het product
slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen en/of
het product wenst te behouden.
6.3 De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking.
Koper is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten. Indien de artikelen
ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet TrendJetter de
betaalde prijs inclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de
artikelen. Indien de koper een gedeelte van de bestelling retour stuurt heeft deze geen recht op de terugbetaling van de verzendkosten van de bestelling. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in
dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook, parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan. Gepersonaliseerde of op maat gemaakte producten, vallen niet onder deze voorwaarden. Hiervoor geldt geen bedenktijd.
Wanneer de door TrendJetter afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, geldt de koop als geaccepteerd.

Artikel 7. Privacy

7.1 TrendJetter respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij zij toestemming hebben van ouders/voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij gebruiken jouw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
7.2 TrendJetter zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Trendjetter gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met:
* betaalprovider Mollie B.V.
Na het afronden van je bestelling kun je een betaalmethode selecteren. Kies je voor Mollie B.V. dan nemen zij het laatste deel van je bestelling van ons over, namelijk het betaalproces. Zij zullen enkel gegevens van je vragen die nodig zijn voor het afronden van de betaling.
* verzend/bezorgdienst MyParcel en PostNL
Als je een bestelling plaatst is het onze taak om je pakket zo snel mogelijk bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel. MyParcel wordt gebruikt om adreslabels te genereren die worden bevestigd op je pakket zodat jij je bestelling middels een track & trace code kunt volgen. Het daadwerkelijk uitvoeren en bezorgen van je bestelling ligt in handen van PostNL. Het is daarom voor ons noodzakelijk je naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel en PostNL te delen. Deze gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.
* webwinkel software MyOnlineStore/Mijnwebwinkel
De webwinkel is ontwikkeld met software van Mijnwebwinkel. Als je een bestelling plaatst hebben
we je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Alle gegevens worden beveiligd
verzonden en opgeslagen op beveiligde servers. Na het afronden van je bestelling worden je
gegevens enkel nog gebruikt voor doeleinden die nodig zijn voor onze administratieve verplichtingen
7.3 Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips, aanbiedingen en
informatie over onze producten en diensten. Wanneer je je wilt abonneren op onze nieuwsbrief krijg
je een aanmeldlink toegezonden op het e-mailadres waarmee je je wilt inschrijven. Pas wanneer je
de aanmelding activeert sta je daadwerkelijk ingeschreven voor de nieuwsbrief. Je e-mailadres wordt
op deze manier dus alleen met jouw digitale toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt. Dit kan op ieder moment. Iedere
nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
Wij verwerken je nieuwsbrief aanmelding en je e-mailadres met behulp van software programma
Myonlinestore/mijnwebwinkel. Jouw gegevens worden door Myonlinestore/mijnwebwinkel
beveiligd opgeslagen. Myonlinestore/mijnwebwinkel maakt gebruik van cookies om inzichtelijk te
maken of e-mails worden geopend en gelezen en of er op links wordt geklikt.
7.4 Met het contactformulier op de website kun je ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij je emailadres,
telefoonnummer en naw-gegevens. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten
dat je tevreden bent met onze reactie.
7.5 Als je reageert op een actie, vragen we jouw naam, e-mailadres en zonodig jouw adresgegevens.
Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren en/of de prijswinnaar(s) bekend te maken, en
de respons op onze marketingacties te meten.
7.6 In onze webwinkel zijn Social Media buttons opgenomen zoals de Like button van Facebook.
Wanneer je hierop klikt, verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.
7.7 Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder
geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht
zijn.
7.8 Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij
hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat
zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te
gebruiken voor andere Google diensten. Gegevens worden via Google Analytics na 14 maanden
verwijderd.
7.9 Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij
ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.
Om de beveiling optimaal te kunnen garanderen hebben we met alle verwerkers een
verwerkersovereenkomst gesloten.
7.10 Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let
dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.
7.11 Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd
contact met ons opnemen via info@trendjetter.nl. Je hebt de volgende rechten:
* uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
* inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
* het laten corrigeren van fouten
* het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
* intrekken van toestemming
* bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
7.12 Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te
dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
7.13 TrendJetter maakt gebruik van cookies. Deze cookies kun je aan het begin van je bezoek
bovenaan de website accepteren. TrendJetter maakt gebruik van permanente cookies en sessie
cookies. Specialairmail.nl maakt gebruikt van de volgende cookiesdoeleinden: tracking cookies en
Social Media cookies. Meer informatie over cookies vind je ook in ons cookie statement.
Cookie statement. Wat is een cookie? Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is
een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt
meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin
opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
7.13.1 Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze
website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je
toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie
onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart
en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via
de instellingen van jouw browser.
7.13.2 Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit
bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag
van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.
7.13.3 Gebruik van tracking cookies
Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd
zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast
onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor
opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient
alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je
zijn.
7.13.4 Gebruik van Social Media cookies
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen
(“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van
stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code
worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook
respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw
(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt
zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook,
Google+ en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en
Google+ stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harborprogramma
van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een in- en
uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de
instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Artikel 8. Garantie

Om zo lang mogelijk plezier van je sieraden en accessoires te hebben dien je er goed zorg voor te
dragen.
Het is en blijft een sieraad/accessoire, en geen gebruiksvoorwerp. Dus om te sieren, niet om mee te
slapen, klussen, poetsen, sporten, etc.
Hieronder staan een aantal tips om goed met je sieraden om te gaan, zodat je er zo lang mogelijk
plezier van hebt: Hou er rekening mee dat `externe/"chemische" producten (parfum, medicijnen,
chloor water etc.) gevolgen kunnen hebben voor de pH-waarden van je huid dat verkleuring van je
sieraad tot gevolg kan hebben.
TrendJetter geeft géén garantie op:
• Verlies van de steentjes
• Natuurlijke slijtage
• Vlekken/beschadigingen veroorzaakt door parfum
• Beschadiging van hout, leer en kralen door (regen)water
• Sieraden die afgeven nadat zij in contact komen met water
• Ritsen van tassen en portemonnees
Onderhoud Tips
Hoe houd ik mijn sieraad mooi?
• Ga nooit met de sieraden douchen, zwemmen, sporten of in de sauna
• Doe je sieraad af als je gaat slapen
• Indien je een vette of geparfumeerde bodylotion gebruikt laat deze dan eerst goed drogen
alvorens het sieraad om te doen
• Spuit nooit haarlak, parfum of eau-de-toilette direct op het sieraad en laat deze eerst op de
huid drogen alvorens het sieraad om te doen
• Indien je het sieraad niet draagt kun je deze het best op een donkere plaats opbergen

Artikel 9 Overmacht

TrendJetter is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van een koper, als
zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat op dat
gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of
niet-voorzien, waarop TrendJetter geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TrendJetter niet in
staat is zijn verplichtingen na te komen TrendJetter heeft ook het recht zich op overmacht te
beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert,
intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heb zowel jij als
TrendJetter het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van
schadevergoeding, de koop te ontbinden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van TrendJetter, het personeel en de producten van TrendJetter voor alle
schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. TrendJetter is evenmin
aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
TrendJetter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik
van de producten van TrendJetter. De aansprakelijkheid van TrendJetter is steeds beperkt tot
maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en
mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het
verkeer tussen jou en TrendJetter, dan wel tussen TrendJetter en derden, voor zover betrekking
hebbend op de relatie tussen jou en TrendJetter , is TrendJetter niet aansprakelijk, tenzij er sprake
mocht zijn van opzet of grove schuld van TrendJetter.

TrendJetter Concept Store

Correspondentieadres:
Ketelhavenplein 47
5045 NE Tilburg
T: 013-203 6663
E: info@trendjetter.nl
W: www.trendjetter.nl
KvK nummer: 68156014
BTW nummer: NL857324391B01(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2022 TrendJetter | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel