• Elke week nieuwe items online & in de winkels
  • Verzending binnen 2 werkdagen
  • Koop nu - betaal later (Klarna)


Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden TrendJetter (versie 28-05-2022)

Artikel 1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website (www.trendjetter.nl)
en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen jou en Trendjetter.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van TrendJetter zijn vrijblijvend en TrendJetter behoudt zich uitdrukkelijk het
recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke)
voorschriften noodzakelijk is. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door TrendJetter.
TrendJetter is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te
verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt
TrendJetter dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 TrendJetter kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als je redelijkerwijs had kunnen
begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.4 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt
apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de
ordergrootte. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald.

Artikel 3. Gegevens

3.1 Je dient er zorg voor te dragen dat jouw gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, emailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeer
je dat je wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.
3.2 TrendJetter garandeert dat al jouw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld
en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter
beschikking worden gesteld aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming.
3.3 TrendJetter zal jouw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen
voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met jou heeft gesloten na te kunnen komen en/of jouw
aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan jouw e-mailadres worden gebruikt om je
op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor jou aantrekkelijk kunnen zijn,
tenzij je daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

Artikel 4. Garantie

Om zo lang mogelijk plezier van je sieraden en accessoires te hebben dien je er goed zorg voor te
dragen. Het is en blijft een sieraad/accessoire, en geen gebruiksvoorwerp. Dus om te sieren, niet om mee te slapen, klussen, poetsen, sporten, etc. Hieronder staan een aantal tips om goed met je sieraden om te gaan, zodat je er zo lang mogelijk plezier van hebt: Hou er rekening mee dat `externe/"chemische" producten (parfum, medicijnen, chloor water etc.) gevolgen kunnen hebben voor de pH-waarden van je huid dat verkleuring van je sieraad tot gevolg kan hebben.
TrendJetter geeft géén garantieop/of na 8 weken na aankoopdatum:
• Verlies van steentjes
• Natuurlijke slijtage
• Vlekken/beschadigingen veroorzaakt door parfum
• Beschadiging van hout, leer en kralen door (regen)water
• Sieraden die afgeven of verkleuren
• Ritsen van kleding of accessoires


Onderhoud Tips
Hoe houd ik mijn sieraad/kleding mooi?
• Was kleding altijd volgens voorschrift van het was etiket.
• Ga nooit met sieraden douchen, zwemmen, sporten of in de sauna
• Doe je sieraad af als je gaat slapen
• Indien je een vette of geparfumeerde bodylotion gebruikt laat deze dan eerst goed drogen
alvorens het sieraad om te doen
• Spuit nooit haarlak, parfum of eau-de-toilette direct op het sieraad en laat deze eerst op de
huid drogen alvorens het sieraad om te doen
• Indien je het sieraad niet draagt kun je deze het best op een donkere plaats opbergen

Artikel 5 Overmacht

TrendJetter is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van een koper, als
zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat op dat
gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of
niet-voorzien, waarop TrendJetter geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TrendJetter niet in
staat is zijn verplichtingen na te komen TrendJetter heeft ook het recht zich op overmacht te
beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert,
intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heb zowel jij als
TrendJetter het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van
schadevergoeding, de koop te ontbinden.

Artikel 6 Herroepingsrecht

De consument heeft het recht uiterlijk binnen veertien (14) dagen terugbetalen, nadat TrebdJettrr het Product of de Producten retour heeft ontvangen. TrendJetter zal deze bedragen terugbetalen via dezelfde betaalmethode als die de consument heeft gebruikt, tenzij de Consument toestemming geeft voor het gebruik van een andere betaalmethode.

Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf, is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. Indien een Product reeds gedragen is door de consument, dan is er sprake van onzorgvuldige omgang in de zin van dit artikel.

Uitsluiting herroepingsrecht

TrendJetter geeft geen garantie op stiksels, breisels, pailletten & studs. Schoenen met een fabricagefout kunnen alleen teruggenomen mits ongedragen en in originele verpakking. Enkel als men de originele factuur kan voorleggen binnen 8 dagen na aankoop.

De Consument kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht indien de geleverde producten:

a. op basis van maatwerk tot stand zijn gebracht;
b. naar hun aard niet geschikt zijn om te worden teruggezonden;
c. om hygiënische redenen niet teruggezonden kunnen worden, o.a. sieraden, haaraccessoires, panty's e.d., voor zover de consument de product verzegeling heeft verbroken. Indien TrendJetter gerechtvaardigde vermoedens heeft dat een product is gedragen althans de labels, kaartjes van een product zijn verwijderd, dan is het om hygiënische redenen niet toegestaan het product terug te zenden.
d. gedragen zijn en niet meer in nieuwstaat zijn, door bijvoorbeeld het verwijderen van de originele kaartjes.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van TrendJetter, het personeel en de producten van TrendJetter voor alle
schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. TrendJetter is evenmin
aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
TrendJetter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik
van de producten van TrendJetter. De aansprakelijkheid van TrendJetter is steeds beperkt tot
maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en
mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het
verkeer tussen jou en TrendJetter, dan wel tussen TrendJetter en derden, voor zover betrekking
hebbend op de relatie tussen jou en TrendJetter , is TrendJetter niet aansprakelijk, tenzij er sprake
mocht zijn van opzet of grove schuld van TrendJetter.

TrendJetter Lifestyle Store

Correspondentieadres:
Ketelhavenplein 47
5045 NE Tilburg
T: 013-2079111
E: [email protected]
W: www.trendjetter.nl
KvK nummer: 68156014

 

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

vergelijk0

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »